PUNTS DE RECÀRREGA PER A COTXES ELÈCTRICS

Selecció del punt de càrrega

Elecció del model de punt de càrrega que millor s’adapti a cada necessitat. Disseny de la instal·lació elèctrica.

Instal·lació integral

Instal·lació dels punts de càrrega, cablejat, proteccions i tots els elements necessaris amb els millors materials i oficials.

Preu instal·lació de punts de càrrega

Pressupost de la instal·lació de punt o punts de càrrega per garatges individuals i comunitaris.

Legalització de la instal·lació

Sol·licitud de permís d’obres, legalització davant l’administració i companyia elèctrica de tota la instal·lació.