blog

Obtenció de llicència d'activitats

Els clients amb intensió de fer un projecte per emprendre el seu negoci, sovint es pregunten:

  • Com obtenir llicència d’activitats econòmiques?
  • Què és la llicència d’activitats?

Aquestes llicències requereixen un projecte tècnic i certs tràmits, generalment davant del ajuntament, justificant que les instal·lacions estan segons normativa vigent aplicable.

Cada cas pot costar diferents preus, per exemple, la llicència d’un bar – restaurant requereix de projecte d’activitat i com a mínim també projecte elèctric amb unes instal·lacions d’acord amb la legalitat.

Des de Bafatec Enginyers oferim projectes d’enginyeria, gestió de les obres i instal·lacions i la seva legalització davant de les administracions pertinents.

A Bafatec tenim experiència exitosa amb l’obtenció de llicència d’activitats a Vic, Granollers, Montmeló, Sant Feliu de Guíxols, Tona, Moià, Olot, etc.

Automatizació i robòtica industrial

Els processos industrials son adequats per la robòtica, automatització o control industrial, afirmació que ens porta a la següent pregunta:

  • On aplicar automatització o robotització industrial?

Tot i que tècnicament es pot fer “casi tot”, el més important és la viabilitat econòmica de la inversió tècnica, ja que trobant el procés més adequat tècnica i econòmicament es poden aconseguir amortitzacions en 3 o 4 anys, actius productius fàcilment finançables i a tots els preus.

L’automatització i robotització dona la possibilitat de tenir flexibilitat en la producció, ja que parat no consumeix, i si hi ha una punta de producció pot produir 24 hores 365 dies l’any, incrementant la productivitat de l’empresa.

Bafatec enginyeria disposa d’un equip de col·laboradors en l’àmbit del control industrial, així com proveïdors amb les tecnologies més avançades.

Finança la teva robotització

Una automatització o robotització en el procés adequat pot generar una producció constant, o flexible, cosa que dona una gran capacitat i flexibilitat productiva. Això permet unes amortitzacions econòmiques inferiors als 5 anys, o sigui, una excel·lent inversió.

Tot actiu, com son aquestes automatitzacions amb tan bons rendiments econòmics son finançables pagant còmodes quotes mensuals.

A Bafatec analitzem el millor procés a robotitzar amb criteris tècnics i econòmics i instal·lem l’aplicació robòtica. Hi ha aplicacions i quotes per totes les butxaques!

Avança còmodament cap al futur!

Instal·lació fotovoltaica i preu

L’energia solar permet generar electricitat amb una instal·lació fotovoltaica per poder estalviar part de l’energia comprada a la companyia elèctrica. L’estalvi sol estar entre el 25% i el 55% de l’energia elèctrica comprada.

Les amortitzacions més ràpides de la inversió fotovoltaica es donen en aquells consums elèctrics més “solars”, o sigui, corbes de consum en els que es fa major demanada energètica al migdia i a l’estiu, quan hi ha una major generació elèctrica de la pròpia fotovoltaica i, per tant, es deixa de comprar els KWh a la companyia.

El preu o cost de instal·lació solar fotovoltaica, des del disseny fins a la seva legalització, varia segons aquests factors:

  1. Característiques de la coberta on fixar els panells solars, la seva orientació, inclinació i fermesa per fixar les ferralles.
  2. Distancia entre el quadre general i ubicació del inversor.
  3. Distancia entre el punt d’accés a internet i la ubicació del inversor.
  4. El preu de la instal·lació fotovoltaica solar, a part dels punts anteriors, pot oscil·lar entre els 1150€/kW i 1550€/kW instal·lats (preus sense IVA), encara que s’ha d’estudiar cada cas concret.

Altres beneficis a tenir en compte són:

  1. Bonificació del IBI de fins al 50% durant 5 anys en alguns municipis.
  2. La venta d’accedents generats i no consumits a la companyia, encara que aquests son pagats a uns 0,05€/kWh.