AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS

Anàlisis del procés actual

Optimització del procés

Recerca de finançament

Automatització de processos

Sistema de control, elèctric i mecànic

Quadres elèctrics

Sistemes mecànics

Documents i manuals tècnics